LÉČENÍ PŘÍTOMNOSTÍ

o metodě

Léčení přítomností vychází z pozice nula, kdy na sebe a svět nahlížíme s tím, co je teď. Bez obracení se k minulosti a vyhlížení do budoucnosti.

Přítomný okamžik znamená stav bez negativních emocí. Přitakání všemu, co je právě teď. Máme šanci zahlédnout svoji duši, spočívající v lásce. Moje práce v seminářích a profesní role doktorky se propojují do formy léčení přítomností. 

Jako doktorka jsem již téměř opustila svět klasické i alternativní medicíny. Všechny nemoci začínají v duši. A já vám je pomohu najít a přeměnit v dar. Pomůže nám moje dcera, budoucí farářka. Léčivější to už nemůže být.

Moje práce spočívá v setkávání s lidmi, kteří jsou připraveni přijímat informace, které jim chci sdělit . Podmínky účasti jsou otevřená mysl a ochota se vystavit novým informacím.

Nadále vycházíme z konstelační metody, pracujeme již však v dospělém vědomí. Neb pouze v tomto vědomí jsme schopni zdravě nahlédnout na svůj životní příběh a uvidět, kdo jsme a kde stojíme. Přijetím situace tady a teď se dostaneme mnohem dál, než bychom očekávali.

Oblasti, do kterých nahlížíme v průběhu setkání:

  • práce v dospělém vědomí a přijetí všech etap svého života, včetně “ toho dětského“ v nás
  • náhledy na svoje tělo z pohledu západní, východní i spirituální medicíny, práce se symptomy a směřování ke zdraví
  • přístup k minulosti, umění odevzdat nepotřebné, kde hledat svoji sílu a jak s ní pracovat v přítomnosti
  • postoj k budoucnosti z místa tady a teď
  • cesta k přijetí skutečnosti takové jaká je
  • jak se z toho všeho nepo…

“ Je to práce pro každého z nás. Nejen teorie, ale integrace nabytých postojů do běžného života. To je cílem všech mých seminářů. Nejen o „tom“ mluvit, ale především „to“ v reálném životě dělat a žít.“