MUDr. Ivana Wurstová

odborná ambulance, akupunktura, konzultace, semináře, cvičení, konstelace

MUDr. Ivana Wurstová

Narodila jsem se v Šumperku. Po gymnáziu jsem vystudovala medicínu a stala se doktorkou neurologie a rehabilitační medicíny. Přes 30 let působím v různých formách systému našeho zdravotnictví. Prošla jsem nemocnicí, lázněmi, stanula ve vedoucí pozici, provozovala soukromou neurologickou praxi. V lázních jsem se začala zabývat fytoterapií, psychosomatikou, etikoterapií, vystudovala jsem akupunkturu. Vyzkoušela změněné stavy vědomí v léčebném centru v Peru. Po celou dobu profesní dráhy organizuji odborné konference, přednáším pro laiky i odborníky, vyučuji budoucí fyzioterapeuty
na VŠ. Jsem na cestě zkoumání lidského života ze všech možných i nemožných úhlů.
Mojí cestou je spojování různých světů, západní medicíny a jiných pohledů na zdraví
a nemoc. Sama sobě jsem nejlepším preparátem☺