CVIČENÍ

Harmonizační orgánová sestava

Harmonizační orgánová sestava vychází z poznatků tradiční čínské medicíny, teorie pěti prvků, akupunktury. Sestava dvanácti cviků slouží k protažení a harmonizaci akupunkturních drah (meridiánů).

Cvičení se doporučuje cvičit 2x denně, ráno a večer. Celková doba cvičení je kolem 15 minut, ráno se cvičí na lačno, večer před spaním. Během dne se budete cítit svěží, v noci se vám prohloubí spánek.

Cviky na sebe navazují tak, jak v drahách postupně prochází energie
ve 24 hodinovém rytmu, podle orgánových hodin.

Začínáme vždy od cviku, který má v době cvičení podle orgánových hodin svůj energetický vrchol (například v 7 hodin ráno začínáme dráhou žaludku). Pravidelným cvičením můžete dobře obnovovat průchodnost příslušných drah a tak pozitivně působit na vnitřní orgány a ovlivňovat odpovídající funkce a obtíže. Docílíte pružnosti celého těla a celkové fyzické i duševní harmonie.

Cvičte vždy v klidu, bez vyrušování okolím, v pohodlném oblečení, nepřemáhejte se do bolesti a velkého napětí svalů a kloubů. 

Postup cvičení

Nejprve zaujměte danou polohu či postoj, jak nejlépe zvládnete. V této pozici protáhněte tělo tak, aby byl pocit příjemný, ne bolestivý. V protažení se co nejvíce uvolněte. Zhluboka dýchejte a ve výdechu se vždy protáhněte v dané pozici ještě více. V dosaženém protažení se opět uvolněte. Nádech a výdech opakujte nejméně 3x, po posledním výdechu se pomalu vracejte do výchozí polohy.

Přehled jednotlivých drah

 • Plíce 3. – 5. hod.
 • Tlusté střevo 5. – 7. hod.
 • Žaludek 7. – 9. hod.
 • Slinivka 9. – 11. hod.
 • Srdce 11. – 13. hod.
 • Tenké střevo 13. – 15. hod.
 • Močový měchýř 15. – 17. hod.
 • Ledviny 17. – 19. hod.
 • Osrdečník 19. – 21. a
 • Žlučník 23. – 1. hod.
 • Játra 1. – 3. hod.

1. Dráha plic (3. - 5. hod.)

Výchozí pozice: mírný stoj rozkročný, vzpřímené tělo.

Zapažte, ruce zaklesněte za palce, propněte lokty a paže vytáhněte
z ramen, s nádechem veďte paže za zády vzhůru tak, abyste se příjemně protáhli.

Setrvejte v protažení a uvolněte se. Nadechněte se a protáhněte
paže výš, setrvejte a s výdechem se opět protáhněte a uvolněte.

Tedy při každém nádechu postupujte výše. Po třetím výdechu
se vracejte pomalu zpět.

Uvolněte paže. 

2. Dráha tlustého střeva (5. - 7. hod.)

Výchozí pozice: stejná jako u předchozího cviku, jen zapažené ruce zaklesněte za ukazováky.

Veďte tělo do předklonu, hlava je v záklonu, zapažte tak vysoko, jak je to ještě příjemné. V této poloze se uvolněte.

S každým dalším nádechem se protáhněte výš a potom vydechněte
a uvolněte se. Po 3. výdechu se vraťte zpět.

3. Dráha žaludku (7. - 9. hod.)

Výchozí pozice: sed na patách, překřížené palce u nohou. Pokud je poloha nepříjemná, podložte si hýždě či nárty.

Podsaďte pánev, vyrovnejte páteř, vzpažte a spojte ruce propletením prstů. S každým nádechem se protahujte dál, s výdechem se uvolněte v dané pozici.

4. Dráha slinivky (9. - 11. hod.)

Výchozí pozice: Sed mezi patami, pokud se Vám nedaří sedět mezi patami, seďte na patách nebo si podložte hýždě. Podsaďte pánev
a vyrovnejte páteř. Ruce opřete za tělem a pomalu se pokládejte.

Cílem je opřít temeno o podložku. Cvičte jen do polohy, která je
pro Vás ještě příjemná.

V konečné fázi uvolněte šíji, vzpažte ruce propletením prstů a vytočte dlaně. Protahujte se za rukama, dýchejte a uvolňujte.
Postupně se vraťte do výchozí pozice. 

5. Dráha srdce (11. - 13. hod.)

Výchozí pozice: Sed roznožmo s pokrčenými koleny vytočenými do stran, chodidla opřete o sebe, propleťte prsty rukou a uchopte špičky nohou.

Vyrovnejte páteř, hrudník protlačte dopředu, hlavu vzhůru, v pažích prociťte protažení.

Po 3. nádechu a výdechu pomalu přejděte do dalšího cviku. 

6. Dráha tenkého střeva (13. - 15. hod.)

Výchozí pozice: stejná jako u předchozího cviku, jen chodidla oddalte od těla.

Špičky nohou obejměte prsty a malíky zapřete proti sobě,
čelem se předkloňte k nohám. Lokty na podlaze, vytáhněte se z kyčlí.

S každým dalším výdechem se více předkloňte a uvolněte.
Pomalu se narovnávejte zpět.

7. Dráha močového měchýře (15. - 17. hod.)

Výchozí pozice: sed přednožný, vzpažte, paty zatlačte do podložky, špičky přitáhněte k sobě a s výdechem se volně předkloňte.

Pokud dosáhnete, prsty se dotkněte malíků. Propněte kolena
na maximum a přitlačte do podložky, nezáleží tolik na ohnutí zad,
ale protažení zadní strany nohou.

S nádechem se vytahujte z beder, s výdechem prohlubte předklon
a uvolněte se. Postupně se vracejte zpět do sedu, hlavu až nakonec. Pomalu přejděte do další pozice.

8. Dráha ledvin (17. - 19. hod.)

Výchozí pozice: stejná jako u předchozího cviku.

Vzpažte ruce, vytáhněte se z kyčlí a spusťte se do předklonu, až se uchopíte za špičky.

Prostředníky zatlačte uprostřed přední části chodidla (1. bod na dráze ledvin), vyrovnejte záda, hlava je v prodloužení trupu, s každým výdechem se vytahujte za temenem.

Nohy mohou být mírně pokrčené v kolenou.

9. Dráha obalu srdce - osrdečníku (19. - 21. hod.)

Cvičení na protažení této dráhy má dvě varianty, můžete se vybrat tu, která vám více vyhovuje, anebo cvičit obě.

Výchozí pozice: Turecký sed , narovnejte páteř.

Varianta 1: Paže do upažení rovnoběžně s podložkou ve výši ramen, ruce ohnuté v pravém úhlu dozadu, dlaně jsou tedy do stran, přitáhněte lopatky k sobě, nezvedat ramena. V této pozici hrudník vytlačte dopředu. Polohu prodýchejte. S posledním výdechem pomalu překřižte paže, dlaně položte na opačná kolena.

Varianta 2: Překřižte paže a položte dlaně na opačná kolena, paže propněte proti kolenům, držte si vyrovnanou páteř, po třetím výdechu uvolněte paže a trup.

10. Dráha tří ohňů - trojitého ohřívače (21. - 23. hod.)

Má opět dvě varianty a můžete si vybrat, která vám více vyhovuje,
nebo cvičit obě.

Výchozí pozice: navazuje na předchozí cvik.

Dlaněmi uchopte kolena zvenku a tlačte je ve směru k sobě.
Páteř je narovnaná, hrudník protlačen dopředu, hlava v prodloužení. Kolena naopak vyvíjí protitlak proti dlaním. Po posledním výdechu
se uvolněte a předkloňte k nohám, a v této poloze, což je vlastně druhá varianta cviku, se vytáhněte z beder a trup přitáhněte k nohám.

Prodýchejte, uvolněte se. Po skončení se pomalu obratel po obratli narovnejte.

11. Dráha žlučníku (23. - 1. hod.)

Výchozí pozice: Co nejširší sed roznožný, vzpažte a vytáhněte se z pasu, špičky nohou dovnitř.

Poté se ukloňte přes bok, chytněte se za 4. prst nebo zmáčkněte bod za 4. prstem a protáhněte celou boční stranu těla. Ženy začínají vpravo, muži vlevo. S každým výdechem se dostanete níž. Strany vystřídejte.

12. Dráha jater (1. - 3. hod.)

Výchozí pozice: opět sed roznožný

Vzpažte, vytáhněte se z pasu, k noze se však předkloňte čelně,
uchopte palec nohy nebo zmáčkněte bod za palcem a s každým
dalším výdechem se dostanete níže. Po 3. výdechu se narovnejte
a vystřídejte strany.

Závěr

Na závěr cvičení se pozvolna narovnejte, postupně přejděte do lehu
na zádech s mírně roztaženými končetinami, zhluboka dýchejte, relaxujte a vnímejte své protažené tělo. V této relaxační poloze setrvejte několik minut.

Hodně radosti a užitku ze cvičení a dobře formovaná těla. Vaše tělo ocení, že se o sebe staráte.